Hanna Masalskaya

Year of birth:
1986
Height:
1.65 m.
City of residence:
Moscow

Education:

Belarusian state Academy of Arts, the course of L.Monakova
Academy of Cinematography and Theater Arts of N. Mikhalkov

Skills:

Belarusian language (fluent)
Skating
Roller-skating
Vocals: soprano
Piano (not prof.)
Dancing

Filmography:

"The Lawyer Ardashev. Murder on the waters", by A. Kolmogorov - Kaverina (2020)
"My strange life", by N. Srednikova - Tanya (2018)
"Lessons of happiness", by V. Babenko - Asya (2017)
"Dream", by V. Babenko, the lead - Marina (2017)
"Sklifosovsky. Resuscitation", by Y. Krasnova - Grekova (2017)
"Workshop", by V. Alennikov (2017)
"On the run", by V. Derzhitskaya - Dasha (2015)
"Special case", by F. Korshunov, the lead - Sofia (2014)
"Yasmin", by K. Zarutskaya - Sasha Meer (2014)
"At gunpoint", by V. Konisevich - lawyer Marina (2013)

Card